Onbeperkt graaien

Graaien_6 De gemiddelde muziekconsument van tegenwoordig is een gierige, gemakzuchtige en ongeduldige veelvraat. Hij komt met veel muziek heel oppervlakkig in aanraking en vindt hetvaak wel best zo. Maar als hij daniets hoort wat “ie leuk vindt, wil “ie dat ook direct hebben. En wel voor niets. Het mooie is: dat lukt ookmoeiteloos. Alleen de rechthebbenden zien er geen cent van. Dat komt deels doordat de muziekindustrie wel illegaal aanbod bestrijdt, maar verzuimt (of erniet in slaagt) zelf met goede legale alternatieven te komen (of op zijn minstom goede legale modellen te ondersteunen). Daar begint nu langzaam veranderingin te komen. Precies op tijd, want een parlementaire werkgroep onder leidingvan SP-Tweede Kamerlid Arda Gerkens heeft vandaag een initiatiefnotagepubliceerd, waarin zij kenbaar maakt downloaden uit illegale bron strafbaarte willen stellen. Dat gebeurt echter pas als er serieuze legale alternatievenzijn, en het begint er dus naar uit te zien dat die eraan komen.

Niet dat ik alle wijsheid in pacht heb, maar ik roep al deze hele eeuw dat abonnementenmodellen (volgens mij) de toekomst zijn. Spotify wordt nu gezien als een van de grote kansrijke initiatieven. Dit is een gratis platform,dat overigens nog niet in Nederland beschikbaar is. Daar kunnen miljoenen liedjes gestreamd worden, voorafgegaan door advertenties. Als je betaalt,blijven de reclameboodschappen achterwege. Maar streamen betekent beluisteren,niet bezitten. Gewoon online-radio dus. Dat sluit wellicht aan bij deoppervlakkige instelling van veel muziekconsumenten, maar ik ben ervanovertuigd dat er ook nog voldoende mensen zijn die gewoon een permanentemuziekcollectie willen aanleggen. Niet fysiek, en ook geen complete albums,maar wel liedjes… heel veel liedjes.

Voor dÍ­e consumenten is nu bekendgemaakt dat het Britse kabelbedrijf VirginMedia enUniversal Music de handen ineen geslagen hebben. Zij gaan later dit jaar deeerste ongelimiteerde muziekdownloadservice op abonnementenbasis opzetten.Oftewel: voor een vast bedrag per maand kun je straks onbeperkt grasduinen inde catalogus van de grootste muziekmaatschappij en daar naar hartelust tracksof albums uit downloaden. Daarna is het van jou, zelfs als je je abonnementbeÍ«indigt. Groot nadeel is vooralsnog dat je dus abonnee moet zijn van VirginMedia (niet actief in Nederland). Én de aanbieder heeft Universal toegezegd om illegaal verkeer via haar verbindingenvoortaan extra hard aan te pakken, wat ook niet iedereen als muziek in de orenzal klinken ;-). Bovendien is er dus nog maar Í©Í©n muziekmaatschappij bij hetproject betrokken. Met andere majors en independents wordt echter gesprokenover deelname. Hun toetreding is essentieel, want zonder een (zo) compleet (mogelijk) aanbodis ook dit initiatief natuurlijk ten dode opgeschreven. HÍ©t criterium isimmers, naar goed Nederlands gebruik: “veel voor weinig’. Met een breedondersteund “all you can eat’-model (waarbij de consument zelf kan kiezentussen onbeperkt streamen of ongelimiteerd downloaden) is volgens mij aan dievoorwaarde voldaan.

Geef een reactie