Interview directeur Radio 538

Jan_willem_brggenwirth_visitekaartj

Vandaag verscheen een nieuwe editie van Right!,de digitale nieuwsbrief van naburig rechtenorganisatie SENA. Ik coördineer de totstandkoming daarvan en schrijf er ookartikelen voor. Zoals, in deze uitgave, interviews met mediaveteraan Willem vanKooten en Radio 538-directeur Jan Willem Brͼggenwirth. Lang niet altijd kun jealle interessante uitspraken plaatsen, zoals in het geval van Brͼggenwirth. Daarom,in overleg met SENA en de directeur van de bestbeluisterde radiozender vanNederland, hierbij de teksten die de nieuwsbrief niet haalden.

Jan_willem_brggenwirth_2Hoe kijk je aan tegenhet hedendaagse radiolandschap? “We zitten op een heel belangrijk kantelpunt. Je ziet dat optelevisie- en dagbladgebied de schaalvergroting al heeft toegeslagen. Met deverlenging van de FM-frequenties in het vooruitzicht en de komst van digitaleradio zal ook de radio moeten concentreren. Stand-alone zenders kunnen nietblijven bestaan. Twee of drie marktpartijen zijn meer dan genoeg. Dat betekentwel dat de overheid ons wat vrijheid moet gunnen om kruisverbanden aan te gaan.Dat is de zittende vergunninghouders nu namelijk niet toegestaan.”

Waaraan is in jouwoptiek de sterke positie van 538 vooral te danken? “In eerste instantie door de 100 superenthousiastewerknemers van het station. Zonder programmamakers heb je geen luisteraars. Jeluisteraars zijn uiteindelijk je bestaansrecht, maar bij radio geldt, net alsbij marketing: je moet nooit je richting laten bepalen door wat de markt wil.Wij hebben een idee waar Radio 538 voor staat, en dat willen we uitdragen.‘Groot maar jongensachtig’, dat is ons referentiepunt.”

Maar jullie testenwel heel nadrukkelijk de muziek op jullie luisteraars uit… “Dat klopt, maar wÍ¡t we hen ter beoordeling aanbieden, is onze keuze.”

Kun je je in hethuidige medialandschap nog met muziek onderscheiden? “Wij onderscheiden ons in ieder geval doordat we heelconsequent zijn in onze keuzes. Luisteraars weten wat ze bij ons kunnenverwachten. Programmamakers hebben daar geen invloed op, al komen die wel elketwee weken bij elkaar om over de muziek te praten en suggesties te doen.”

Radio 538 is sinds 2jaar onderdeel van de RTL Group, en daarmee van Bertelsmann. Dat heeft ook muziekrechten in portefeuille. Moeten jullie daar rekening mee houden bij hetuitkiezen van jingles, tunes en liedjes voor op de playlist? “Op geen enkele manier. Ik moet alleen zorgen dat ik geldaflever.”

Via jullie webshop(downloads, tickets) en de eigen cd-concepten exploiteren jullie ook content.Welke bijdrage levert dat aan het bedrijfsresultaat? “Dat is niet substantieel. Van de downloadverkopen kan jetwee keer uit eten in een niet te duur restaurant. De albums leveren leuk op,maar ook dat zijn geen grote bedragen. Deze zijn eerder goed voor onzebranding. De ticketverkoop hebben we onlangs uitgebreid naar alle concerten. Dat wordt welbelangrijk, aangezien we een miljoen unieke bezoekers per week op onze sitehebben, die allemaal geͯnteresseerd zijn in muziek.”

Overwegen jullie nogmeer afgeleide geldstromen? “We zijn bezig met interessante new business ontwikkelingen.Daar boeken wij mooie resultaten mee.”

Hoe zie je detoekomst van radio? “Die is rooskleurig, omdat er op veel meer manieren naarradio geluisterd kan worden. Zodra de hobbel van de bandbreedte genomen is,zitten we straks via internet in de auto naar radiostations van over de helewereld te luisteren.” (De rest van het interview vind je dus in Right!)

Geef een reactie