Iets met het recht en zegevieren…

Bumastemra…maar het is niet het auteursrecht dat zegeviert. Ik vrees dat Buma/Stemra de goede zaak geen dienst bewijst met dit voortzwabberende beleid… (hoewel ik de beslissing als muziekliefhebber natuurlijk van harte toejuich).

Buma/Stemra schrapt internettariefvoor particulier gebruik

Buma/Stemra laat de invoering van een heffing voor onlinemuziekgebruik doorparticulieren vallen. Eerder deze week toonde de auteursrechtenorganisatie zichnog zeer stellig over de invoering van haar nieuwe onlineheffingenstelsel ‘FairPlay’. Buma/Stemra zegt met deze stap tegemoet te komen aan de enorme commotie die nade bekendmaking volgde. Niet alleen bloggers, maar ook de politiek en velebuitenlandse opiniemakers vielen over de organisatie heen toen bekend werd datdie bedragen vanaf €130,- zou gaan rekenen voor particulieren die muziekclipsop hun site embedden. Door een staffel zouden de totale kosten, ook bijniet-commercieel gebruik, tot hoge bedragen kunnen oplopen. Na overleg binnen haar brancheorganisatie VOI©E heeft Buma/Stemra nu beslotenom het tarief voor niet-bedrijfsmatig gebruik van muziek in embedded files(zoals particuliere profielen op sociale netwerken) niet ten uitvoer tebrengen. ‘Buma/Stemra blijft van mening dat er een vergoeding dient te zijn voor auteursen componisten van muziek voor het gebruik van hun werk, ook op het internet’,staat in een persbericht. ‘Om tot een dergelijke vergoeding te komen, gaatBuma/Stemra in overleg met betrokken partijen. Ook zullen VOI©E en Buma/Stemragezamenlijk overleg zoeken met de minister van Justitie over dit onderwerp’. De producenten (verenigd in NVPI en SENA) hebben met instemming kennis genomenvan de verklaring van Buma/Stemra. In een verklaring is te lezen: \’NVPI enSENA gaan principieel uit van een andere benadering waarbij wel degelijk wordtgekeken naar de commercialiteit van het gebruik en de vraag of het gaat ompromotie van eigen werk. Voorts wordt er altijd naar gestreefd tarieven inoverleg tot stand te doen komen, naar analogie van bestaande tarieven.Daarnaast speelt voorlichting aan het publiek waarbij de waarde van het gebruikvan muziek wordt benadrukt, een belangrijke rol’. Voor commercieel gebruik blijft de regeling overigens overeind. Bron: Entertainment Business

Eén gedachte over “Iets met het recht en zegevieren…”

Geef een reactie