Uitslag autopsie pap

Na tien maanden vanmiddag dan eindelijk uitsluitsel gekregen waaraan pap overleden is. Toch uitzaaiingen in de hersenen van de longkanker die hij zeven jaar geleden had overwonnen (en waarvan hij vlak voor zijn overlijden ‘schoon’ was verklaard). Dat laatste klopte overigens: in de overige organen zijn geen kwaadaardige cellen gevonden.

Ik moet zeggen dat we het gesprek met de neuroloog weer als open en eerlijk ervaren hebben. We hebben alle vragen kunnen stellen en ook de ‘pijnpunten’ (sorry voor de jeukterm) kunnen benoemen. Want de communicatie ‘naar de nabestaanden toe’ was de afgelopen tien maanden allerbelabberdst en dat we überhaupt tien maanden op de uitslag hebben moeten wachten, gaat natuurlijk nergens over. Dat beaamde de neuroloog overigens ook. Ter verdediging van hem: het ziektebeeld en -verloop van mijn vader was zeer uitzonderlijk (zo kennen we hem weer ). Daarom duurde het onderzoek ook lang, zij het té lang.

Maar goed, we weten nu in ieder geval iets en hebben daar vrede mee. Heel belangrijk: dat geldt ook voor mijn dappere mam. Dus nu on with the programme, dat zou pap ook zo gewild hebben…

Naschrift 22 maart: Brief gehad van de directeur van het Ikazia. N.a.v. onze klacht gaat het ziekenhuis de procedures en communicatie rondom obducties aanscherpen. Erg blij mee!